Tavatu tee vol 9

Meie hulgas leidub vaid üksikuid, kes pole mingilgi määral neurootilised või isiksusehäirega. Selle põhjuseks on asjaolu, et teha vahet neil asjadel, mille eest me oleme oma elus vastutavad ja mille eest mitte, on üks inimeskistentsi keerulisimaid ülesandeid. Niisugust ülesannet pole kunagi võimalik täielikult omandada, sest kogu elu peame me pidevalt hindama ja ümber hindama, kus meie vastutus lakkamatult muutuvate sündmust keskel parasjagu algab või lõppeb.

lk 36