Elutarkused I vol 5

Kogemused kinnitavad, et need, kes sellest, mida nad teha kavatsevad, palju räägivad, teevad harilikult vähe või ei tee midagi. Kes tahab rasket ülesannet täita või püüab mõnda kauget eesmärki saavutada, teeb õigesti, kui sellest võimalikult vähe räägib. Suured mõtlejad ja targad olid kõik ka suured vaikijad. Toimekas vaikimine annab jõudu ja on tulemusrikas.

lk 113