Taavet ja Koljat vol 7

Seda nimetatakse seaduslikkuse põhimõtteks ja seaduslikkus põhineb siin kolmel asjaolul. Esiteks, inimestele, kellelt nõutakse autoriteedi kuulda võtmist, peab jääma tunne, et neil on sõnaõigus — et kui nad midagi ütlevad, siis seda ka kuulatakse. Teiseks, seadused peavad olema ootuspärased. Peab olema õigustatud ootus, et homsed reeglid on enam-vähem samasugused kui tänased. Ja kolmandaks, autoriteet peab olema õiglane. Ühte rühma ei saa teistest erinevalt kohelda.

lk 192

Taavet ja Koljat vol 3

Tudengid, kes võiksid olla heas koolis oma klassi paremad, võivad väga heas koolis üsnagi lihtsalt kukkuda viimaste sekka. Üliõpilased, kes tunnevad, et nad on heas koolis mingi ainega järje peale saanud, võivad väga heas koolis tunda, et nad jäävad selle aines aina rohkem maha. Vahet pole, kui subjektiivne, naeruväärne ja irratsionaalne see tunne on — aga see loeb.

lk 79